This blog post has moved to mozanunal.com

You should be redirected shortly, alternatively please click the following link

Arduino İle Super Mario Melodisi Çalmak
Merhaba Arkadaşlar
      Bugünkü yazımda Arduino ile melodi çalma uygulamasından bahsedeceğim. Kullandığım malzemeler Arduino ve bir buzzer. Pin bağlantıları da oldukça basit buzzerın eksi ucu GND'ye,  + ucu da 12. pine bağlanıyor. 12. Pin dijital pin, farklı frekanslarda 1-0 yapılarak notaların çalınması sağlanır. Notaların çalınma süreleri de nota frekansının verilme süresi değiştirilerek arduino tarafından ayarlanıyor. Böylece istediğimiz melodiyi elde etmiş oluyoruz. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Arduino koduna aşağıdan ulaşabilirsiniz(Kod alıntıdır. Tek tek notalarla uğraşmamak için notaları çıkarılmış bir koddan aldım.). Tekrar görüşmek üzere.

/* This example uses a piezo speaker to play melodies.  It sends
 * a square wave of the appropriate frequency to the piezo, generating
 * the corresponding tone.
 *
 * The calculation of the tones is made following the mathematical
 * operation:
 *
 *       timeHigh = period / 2 = 1 / (2 * toneFrequency)
 *
 * where the different tones are described as in the table:
 *
 * note  frequency  period  timeHigh
 * c          261 Hz          3830  1915  
 * d          294 Hz          3400  1700  
 * e          329 Hz          3038  1519  
 * f          349 Hz          2864  1432  
 * g          392 Hz          2550  1275  
 * a          440 Hz          2272  1136  
 * b          493 Hz          2028 1014 
 * C         523 Hz         1912  956
 *
 * http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Melody
 */
    
int speakerPin = 12;

int length = 295; // the number of notes
char notes[] = "EE E CE G g C g e a b ia gEGA FG E CDb C g e a b ia gEGA FG E CDb GNFR E uaC aCD GNFR E 1 11  GNFR E uaC aCD L D C  CC C CD EC ag CC C CDE CC C CD EC ag EE E CE G g C g e a b ia gEGA FG E CDb C g e a b ia gEGA FG E CDb EC g u aF Fa bAAAGFEC ag EC g u aF Fa bF FFEDCe ec "; // a space represents a rest
float beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, //Page 1
                2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, //Page 2
                1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, //Page4
                1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, //Page 5
                1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1.3, 1.3, 1.3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 }; //Page 6
                
int tempo = 95;

void playTone(int ton1, int duration) {
  for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += ton1) {
    tone(speakerPin, ton1);
    delayMicroseconds(ton1);
  }
  noTone(speakerPin);
}

void playNote(char note, int duration) {
//                        c    c#   d    d#   e    f    f#   g    g#   a    a#   b
  char names[] = { ' ', '!', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-', '=', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'A', 'B', 'i', 'N', 'R', 'u', '1', 'L', 'k'}; // [i = b flat] [N = G flat] [R = D#] [u = g#] [1 = C oct. 5] [L = E flat]
  int tones[] = {  0, 1046, 138, 146, 155, 164, 174, 184, 195, 207, 220, 233, 246, 261, 293, 329, 349, 391, 440, 493, 523, 587, 659, 698, 783, 880, 987, 466, 740, 622, 415, 1046, 622u, 227};
  
  // play the tone corresponding to the note name
  for (int i = 0; i < 34; i++) {
    if (names[i] == note) {
      playTone(tones[i], duration);
    }
  }
}

void setup() {
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    if (notes[i] == ' ') {
      delay(beats[i] * tempo); // rest
    } else {
      playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
    }
    
    // pause between notes
    delay(tempo / 2); 
  }
}Etiketler: , ,